Chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas

Nếu Quý khách là hội viên chương trình khách hàng xuyên của Qantas (Hội viên), Quý khách có thể nhận được điểm thưởng của Qantas (Điểm thưởng1) và điểm xét hạng thẻ hội viên của Qantas (Điểm xét hạng thẻ1) khi Quý khách mua loại giá vé hợp lệ đi trên các chuyến bay của Jetstar.

Hội viên đi trên chuyến bay nội địa New Zealand của Jetstar
Loại giá vé Starter được đặt mua kể từ ngày 25 tháng 06 năm 2015 để đi trên các chuyến bay nội địa New Zealand chỉ được phép cộng Điểm thưởng. Điểm xét hạng thẻ không được cộng khi đi bằng vé loại giá Starter. Hội viên có thể được cộng Điểm thưởng và Điểm xét hạng thẻ khi Quý khách đi bằng vé hạng Phổ thông loại giá vé Economy Starter Plus, Economy Starter Max hoặc vé hạng Thương gia loại giá Business Max.

Quý khách cần đảm bảo số thẻ hội viên chương trình khách hàng thường xuyên của Qantas được cập nhật trong hồ sơ đặt chỗ, và Điểm thưởng và Điểm xét hạng thẻ sẽ được cập nhật vào tài khoản của Hội viên trong vòng 6 tuần sau khi kết thúc chuyến bay.

QQF

Qantas Points and Status Credits you earn with Jetstar eligible fares

Fare name

Economy Starter

Economy
Starter Plus

Economy
Starter Max

Business

Business Max

Rate at which Qantas Points and Status Credits  earned:

Qantas Points and Status Credits are not earned on Economy Starter fares - except for Starter fares booked on/after 25 June 2015 for travel within New Zealand. These bookings will earn Qantas Points at the Discount Economy rate. Status Credits cannot be earned on Starter fares.^

Economy

Flexible Economy

Qantas Points and Status Credits cannot be earned on any Business Fare

Business

Rate at which Status Bonus Points earned:

  • Platinum: 100% more Qantas points

  • Gold : 75% more Qantas Points

  • Silver: 50% more Qantas Points

 

Economy

 

Flexible Economy

 

Flexible Economy

^ If you are travelling on a domestic Jetstar flight within New Zealand that connects to an international Jetstar flight, you will not earn Qantas Points or Status Credits unless you purchase an Economy Starter Plus, Economy Starter Max or Business Max bundle with Jetstar.

Learn more about Qantas Point and Status Credit earn rates. You’ll earn at least 400 Qantas Points with the Jetstar Minimum Points Guarantee on eligible Jetstar fares. See the terms and conditions.

Ensure your Qantas Frequent Flyer membership number is in your booking and your Qantas Points1 and Status Credits1 will be credited to your Qantas Frequent Flyer account within 6 weeks of completing your flights.

Members can use Qantas Points1 to book a Jetstar Classic Flight Reward seat2 on Jetstar (JQ), Jetstar Japan (GK), Jetstar Asia (3K), Jetstar Pacific (BL) or a Jetstar Points Plus Pay – Flight seat2Log on at Qantas.1 You must be a member of the Qantas Frequent Flyer program to earn and redeem Qantas Points. A joining fee may apply. To join the Qantas Frequent Flyer program apply online. Membership and the earning and redemption of Qantas Points are subject to the terms and conditions of the Qantas Frequent Flyer program.

Qantas Points can be used to redeem Jetstar Classic Flight Rewards and Jetstar Points Plus Pay - Flights seats.  These are available on selected flights, availability is limited and booking conditions apply.  Additional taxes, fees and carrier charges may apply.  For more information about Jetstar Classic Flight Rewards visit qantas.com/classicflightrewards and for Jetstar Points Plus Pay - Flights see qantas.com/pointspluspayflights.

Đóng
loading